Nieuwe economieën

In deze tijd van veranderingen, m.n. vastgoed, internet, duurzaamheid en nieuwe energie, vergrijzing en het nieuw werken, zal een enorme beweging geven in de beleggerswereld.

Vastgoed

Het beleggen in vastgoed is een specialisme welke niet meer alleen gericht is op het behalen van een rendement.   Door de steeds grotere leegstand van kantoren en  de toenemende leegstand van winkels zal het beleggen in commercieel vastgoed aandacht nodig hebben van gevoel, visie, en slagvaardigheid. Het zich verdiepen in de ontwikkelingen van de toekomst. RembrandtState heeft die visie en komt tot de conclusie dat deze veranderingen niet zonder slag of stoot zullen gaan.

Door verduurzaming,  vergrijzing en het nieuwe werken zullen steeds meer kantoren leeg komen. Door internet zal het koopgedrag van de consument verder veranderen en winkels m.n.  op B-locaties zullen gaan verdwijnen.  Eigenaren van vastgoed en de huurders zullen samen moeten werken om meer het accent te leggen van funshoppen. Winkeliersverenigingen krijgen daarbij steeds meer een belangrijkere rol.

Waar in te beleggen

Met al deze veranderingen zullen er nieuwe proposities ontstaan.  Door  de geboortegolf tussen 1940 en 1960 zal er voor de komende 25-30 jaar sprake zijn van vergrijzing, waardoor er meer behoefte ontstaat in de zorg.  Alhoewel het aanvangsrendement over het algemeen wat lager ligt, is de zekerheid van een solide belegging doorslaggevend. Bovendien worden de huurovereenkomsten voor een langere periode aangegaan. (15-20 jaar of zelfs nog langer)  Dit biedt voor de belegger nieuwe kansen.  

Kantoren dienen aan nieuwe criteria te voldoen.  Bereikbaarheid, sociale omgeving, parkeervoorzieningen, duurzaamheid en voorzien van nieuwe energie.  Een kantoor welke gelegen is in de directe omgeving van een station is een pre.   De verhuurbaarheid, huurwaarde en beleggingswaarde zullen daar het hoogste scoren. Een kantoor die aan al deze criteria voldoet, mag gezien worden als een waardige belegging en zal door de toenemende leegstand eerder in te vullen zijn. Kantoren die niet aan deze criteria voldoen, komen in aanmerking om extra afgewaardeerd te worden om een herontwikkeling mogelijk te maken.

Winkels op A1 of uitstekende A locaties zullen altijd in trek blijven. Consumenten blijven in stadscentra winkelen.  Een dagje gezelligheid, funshoppen gecombineerd met een bezoek aan de horeca en of andere sociale gelegenheid. Belangrijk is dat de ondernemers de handen in elkaar steken en zorgen voor een social meeting van consumenten.

Internetsites

Ook zijn wij geïnteresseerd in nieuwe (te ontwikkelen)  internetsites. Jonge ondernemers die kansen zien via dit medium maar die wegens gebrek aan financiële middelen haar droom voorbij zien gaan. RembrandtState Vastgoed wil  juist deze groep ondernemers extra aandacht geven en kijken of er participaties mogelijk zijn.

Winkelketens zien haar omzet via internet steeds verder toenemen,   De bedrijfsruimtes van waaruit internetwinkels opereren komen steeds meer in beeld. Continuïteit van de huurder is daarbij vanzelfsprekend.

Kortom,  RembrandtState Vastgoed blijft in beweging  en zal ieder moment haar visie actualiseren.

Kunt u zich vinden in onze beleving meldt u dan aan voor onze nieuws brief of volg ons voor actueel nieuws via Twitter @RSvastgoed.