Over ons

RembrandtState Vastgoed is al meer dan 30 jaar een bepalende speler op de markt van het nationale en internationale vastgoed.  In de loop der jaren heeft oprichter  Willem Drent bewezen met zijn slanke en goed-gestructureerde organisatie flexibel en slagvaardig te opereren.

Omringd door een team van juridische, bouwkundige en commerciële specialisten, kunnen wij via kortere lijnen en als beslissingsbevoegde- in nauw overleg met notarissen, fiscalisten en bouwadviseurs- transacties tot een succesvol resultaat brengen.

RembrandtState wordt veelvuldig ingeschakeld als intermediair tussen eigenaar en kandidaat-koper. Jarenlange ervaring heeft van Willem Drent een doorgewinterde tussenpersoon in het vastgoed gemaakt. Aanvankelijk met een eigen portefeuille, tegenwoordig vooral als succesvol tussenpersoon voor grootschalige fondsen en voor particulieren. RembrandtState Vastgoed heeft een portfolio, die niet alleen transacties van kantoren en winkels omvat, maar ook van woningen, zorginstellingen en ander vastgoed. Zodra koper en verkoper naar elkaar op zoek zijn, is RembrandtState Vastgoed de intermediair die beide partijen samen brengt en een – voor beide partijen – succesvolle overeenkomst tot stand brengt.

RembrandtState aan basis van revolutionaire herontwikkeling

RembrandtState Vastgoed staat aan de basis van revolutionaire innovaties bij de herontwikkeling van  oudere kantoorpanden. In nauwe samenwerking met grote bouwinstituten en vastgoedfondsen worden projecten energieneutraal verbouwd. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van zonnepanelen en led-verlichting, maar ook van Warmte Koude Opslag (WKO-opslag) en dat betekent niet alleen een milieuvriendelijke aanpak, maar bovendien een kostenbesparing op de energiekosten, die kan oplopen tot 80 procent, waardoor de beleggingswaarde aanzienlijk toeneemt.

Op die manier wordt de energiehuishouding van het gebouw verduurzaamd. WKO-opslag is gebaseerd op het gegeven dat waterhoudende lagen in de bodem uitermate geschikt zijn om warmte en koude in op te slaan. ’s Zomers wordt het koele grondwater gebruikt om het gebouw te koelen en in de wintermaanden wordt het in de bodem opgeslagen en verwarmde water gebruikt om het gebouw te verwarmen. In de praktijk levert dit systeem besparingen op van minimaal 40 procent.

De energie neutrale verbouwing van een pand, heeft – met een Energie Prestatienorm van Gebouwen (EPG) en/of Beaam Certificering – een optimale beleggingswaarde van het vastgoed tot gevolg.  In de loop van 2012 wordt deze nieuwe regelgeving van kracht. RembrandtState Vastgoed loopt voorop in deze ontwikkeling  en zullen,  daar waar mogelijk,  gaan voor zo’n hoog mogelijke energieprestatie.

Zorgsector voor beleggers uitermate Interessant

RembrandtState Vastgoed is een actieve speler op de markt van vastgoed in de zorgsector.  Door grote veranderingen in de vastgoedbranche zullen er nieuwe proposities ontstaan.  De geboortegolf tussen 1940 en 1960 is aanleiding geweest dat  er voor de komende 25-30 jaar sprake zal zijn van vergrijzing, waardoor er meer behoefte ontstaat in de zorg.  Alhoewel het aanvangsrendement over het algemeen wat lager ligt, is de zekerheid van een solide belegging doorslaggevend.  Dit biedt voor de belegger nieuwe kansen.  Beleggers en fondsen bewegen zich steeds meer in deze markt.  De zorg omvat een breed scala aan beleggingsmogelijkheden op het terrein van commercieel vastgoed.  Voorbeelden daarin zijn verzorgingstehuizen, medische centra, praktijken voor fysiotherapie en huisartsen.  De groei in de zorgsector is een logisch gevolg van de vergrijzing enerzijds en de gewenste kwaliteitsverbetering van de zorg anderzijds. Voor beleggers is het daarom uitermate interessant  in de zorgsector te investeren, mede vanwege de langlopende huurovereenkomsten die bij dit soort projecten gesloten worden.