Verkocht Zorgappartementen te Velp

0 Comment

Informatie verkoop Belegging

Triodos   Vastgoedfonds verwerft woon-zorg complex in Velp

Triodos   Vastgoedfonds heeft begin september een woon-zorg complex met A++ label   gekocht in Velp. Het object maakt deel uit van de villawijk Kastanjehof te   Velp. Dit is een binnenstedelijke herontwikkeling met winkels, medisch   centrum én station op loopafstand. Het bestaat uit 1497 m2 vvo en 15   parkeerplaatsen. Het object is zodanig geconstrueerd dat op termijn in het   gebouw 15 luxe appartementen gemaakt kunnen worden.

  Door slimme toepassingen van energiebesparende   maatregelen in dit woon-zorgcomplex zijn de energiekosten gereduceerd. Het gebouw wordt door Triodos Vastgoedfonds verhuurd aan zorgverlener Attent.  Attent Wonen, Welzijn, Zorg, een grote regionale aanbieder op het gebied van ouderenzorg heeft het gebouw voor een periode van 15 jaar gehuurd. Het pand zal gebruikt worden voor de huisvesting van dementerende ouderen. 
  Door intensieve samenwerking met huurder Attent heeft het gebouw een A++ label en een groenverklaring van de overheid gekregen. Het gebouw is onder andere voorzien van warmte/koude opslag, led verlichting   en zonnepanelen.
  Op basis van het ontwerp is berekend dat de   energiekosten € 14 per m2 per jaar lager zijn dan bij een gemiddeld   zorgcentrum. Omgerekend naar bewoners betekent dit een kostenreductie op   jaarbasis van € 700 per bewoner. Attent Wonen Welzijn en Zorg zal deze   besparing inzetten om extra personeel in te kunnen zetten waardoor meer   aandacht aan de bewoners kan worden gegeven. Het gebouw werd op initiatief   van Bouwbedrijf Bumé te Velp gerealiseerd. Dutchinvestgroup trad op namens   verkoper en RembrandtState Vastgoed BV trad op namens koper.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Postbus 22
1110 AA Diemen
Telefoon:  020 7797794
Fax: 026-8450113
Mobiel: 06-22221144  W.J.G. Drent
E-mail:  info@rsvastgoed.nl
Website : www.rsvastgoed.nl

Nieuwsbrief informatie of E-mail berichten worden door RembrandtState Vastgoed niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde derde die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u geen enkel gebruik maken van de ontvangen informatie. U mag het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.RembrandtState Vastgoed staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan de inhoud van dit bericht kan geen enkel recht ontleend worden.

[top]