Verkocht Belegging winkelpand Zutphen

0 CommentInformatie Belegging

Locatie
Gelegen op uitstekende A1 locatie, in het hartje centrum van de Hanzestad Zutphen aan de Beukerstraat en omgeven door landelijk bekende retailers o.a. ICI Paris, MS mode, Pearle, Hema etc., een winkelpand met bovenliggende etages. De winkel heeft een oppervlakte van ca. 75m2 en een entresol van ca. 43m2, verdere etages staan leeg. Het pand valt onder het besluit op basis van monumentenwet 1988.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Zutphen, sectie:  F nummer 2851. Perceelgrootte : 125m2.

Huurgegevens
De winkel zoals vernoemd is verhuurd aan landelijk bekende keten. De ROZ huurovereenkomst is ingegaan op 01-09-1999 voor een periode van 5 + 5 optiejaren. De thans geldende huurprijs is €. 38.749,08 p/jr te vermeerderen met de BTW prijsspijl per 01-09-2012.

Koopprijs
Verkocht

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
RembrandtState Vastgoed BV
Postbus 22 1110 AA Diemen
Telefoon:  020 7797794 Fax: 026-8450113
Mobiel: 06-22221144  W.J.G. Drent
E-mail: 
info@rsvastgoed.nl
Website : www.rsvastgoed.nl

Nieuwsbrief informatie of E-mail berichten worden door RembrandtState Vastgoed niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde derde die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u geen enkel gebruik maken van de ontvangen informatie. U mag het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.RembrandtState Vastgoed staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan de inhoud van dit bericht kan geen enkel recht ontleend worden.

[top]
Leave a Reply